Định nghĩa

Các bài viết giải thích rõ ràng về các định nghĩa, khái niệm, từ viết tắt hay từ lóng trong thế giới hiện đại.

Bảo hộ người mua
  • Hoàn trả tiền đầy đủ nếu bạn không nhận được món hàng của bạn
  • Hoàn tiền Toàn bộ hoặc Một phần , nếu sản phẩm không như được mô tả

Liên kết

Thành Nha